PRENZYM 60

PRENZYM 60

PRENZYM  60
Geniş çalışma aralıklı anti peroksit enzimi
Kimyasal yapısı :Katalaz enzimi
Teknik bilgiler Görünüş :Açık kahverengi, sıvı
 25 C'de   pH :5,1-5,5
Özellikleri :Banyodaki hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürmek 
suretiyle giderir.
Boyamayı hazırlık zamanını önemli ölçüde azaltır.
Zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
Tamamen biyolojik olarak parçalanabilir.
Su ile her oranda karışabilir.
Kullanım şekli  pH :4,0-7,0
Sıcaklık :30-60 C
Zaman  :15-25 dk
Dozaj :0,2-0,4 g/lt
Depolama ömrü :Oda sıcaklığında(yüksek sıcaklıklarda ve donma 
koşullarından korunarak) depolanmalıdır.
Depolama süresi 6 aydır.
Ambalaj :60 kg bidon