FİONOFOR AY

FİONOFOR AY

Görünüm ...................     Sarı berrak sıvı

Kimyevi yapısı ............      Stilbene Triazine türevi

İyonlaşma ...................       Anyonik

Yoğunluk ....................        1.15 +/- 0.01 (20 0C)

PH ..............................          8-10

Çözünürlük .................       Su ile her oranda karışır.

                            ( Sulu çözeltiler direk ışığa maruz bırakılmamalıdır.)

Afinite ................       Düşük

Beyazlık nüansı ...........     Mavimsi viole


Stabilite

Banyoda birlikte kullanımda  stabilitesi     

Hipoklorit                                     Dayanıksız                                

Sodyum klorit                              Dayanıksız                                

Peroksit                                         Çok Iyi                                                       

Redüktif kimyasallarla                     Çok İyi                                                        

Asitler                                            pH >1 çok iyi                                             

Alkali                                             pH<12 çok iyi                                           

Sert Su                                          Çok İyi                                                                        


Kullanım Alanı

FİONOFOR AY, doğal ve   rejenere selülozik elyaflar ve selülozik/sentetik elyaf karışımları için mükemmel sert su ve asit stabiliteli, elyafa afinitesi düşük olan bir optik ağartıcıdır.

 

Özellikleri

Selülozik elyaflar için düşük afinitesi sebebi ile özellikle fular tatbikatı için uygun bir optik beyazlatıcıdır. Özellikle geleneksel ve yaş resin sistemlerinde mükemmel asit stabilitesi sayesinde oldukça tesirlidir.FİONOFOR AY , aynı zamanda çektirme usulüyle elektrolit ilavesi  ile birlikte uygulanması mümkündür. Kazan ağartmasında mükemmel  beyazlık verir.

Apre banyoları ile birlikte kullanımda  beyazlıkta sapma olmaz. Optan EY Conc  tipi orta afinitede optik beyazlatıcıya göre daha üstün beyazlık sağlar. 

Katyonik aprelerle presipitasyon riski olduğundan kullanılması önerilmez.

Bütün optik beyazlatıcı maddelerde olduğu gibi FİONOFOR AY'nin beyazlık efekti banyolarda bakır, demir ve manganez gibi ağır metal iyonlarının varlığında geriler. Bu durumda Feron SP gibi sequestran ürünler ile birlikte kullanılması önerilir.

 

Haslık Özellikleri:

Selülozik elyafta ISO standartlarına göre tesbit edilmiş haslık değerleri aşağıdaki gibidir.

Işık haslığı  ISO 105-B02                    3-4

Yıkama haslığı                        ISO 105C06   40 0C       4

                                               60 0C         3-4

                                               95 0C         2-3

Ter haslığı   ISO 105-E04                       5

Hipoklorit    ISO 105 N03                       1

(orta etkinlik)

Sıcaklık (kuru)              ISO 105-P01    5

 

Uygulama

Fular ;

Göze çarpan asit stabilitesinden dolayı FİONOFOR AY , kuru çapraz bağlanabilen resinlerle apreleme işleminde ve aynı zamanda yaş, yada asidik buruşmazlık terbiyesine uygundur.

Mağnezyum klorürün katalizör olarak kullanıldığı reaktif resin banyolarında

PH 3'e  kadar çok iyi parlak beyazlıklar alınır. Çinko klorür ile pH 5' e kadar dayanıklıdır. Nitrat içeren katalizörlerle birlikte kullanıldığında ise çok iyi yıkama sağlanmazsa ışık etkisi ile beyazlıkta sapma olabilir.

Kullanım miktarları

%60-90 likör pick-up emdirme şartlarında

10-24 g/l dir.  

FİONOFOR AY ayrıca nişasta, PVA ya da benzeri tip apreleme ile işleme uygundur.

Çektirme Usulü

FİONOFOR AY düşük substantiviteli bir ürün olmasına rağmen ; kasar banyosunda selülozik elyafa 1/10 flotte oranında 5 g/l  sodyum klorür veya  sodyum sulfat ilavesiyle çektirme usulüne göre uygulanabilir. Uygulama sürsi 20-30 dakika, sıcaklığı 20-50 0C tır  Uygulama miktarı kumaş ağırlığının % 0.2-0.8 dir. 

  

Güvenlik Bilgileri

Görünüş.....................        Şeffaf amber renkli sıvı.

Yapısı .......................        Anyonik, stilbene/triazine optik beyazlatıcı

Depolama ..................      Ortam sıcaklığında tehlikesiz bir şekilde depolanabilir.

Yangında müdahale .....      FİONOFOR AY  yanmaz.

Ağız yolu ile alma ......          Oral toksisitesi oldukça düşük seviyededir. Çok miktarda yutulması durumunda doktora başvurunuz.

Cilde etkisi ................       Alkali reaksiyon nedeniyle (pH 9) ciltte hafif tahrişe neden olabilir. Cilt üzerine bulaşması  durumunda suyla yıkayınız.

Göze kaçma ...............     Gözde tahrişe neden olabilir. Göze kaçması durumunda 15 dakika suyla yıkayınız ve doktora      başvurunuz.

Bulaşma ...................        Çevreye bulaşan FİONOFOR AY izole edilebilir bir konteynıra süpürülmelidir. Kalan artıklar su ile yıkanmalıdır.

Hijyen .......................        FİONOFOR AY nispeten zararsız bir madde olmasına rağmen tüm kimyasal maddelerin taşınma ve kullanım, sırasında dikkat edilmesi gereken kişisel ve kurumsal tedbirlerin alınması gerekmektedir.


Verilen bilgiler ve tavsiyeler pratikte elde edilmiş olup, garantisizdir. İşletmelerde hilafına sonuç alınması nedeniyle sorumluluk kabul edilmez