AYWET WM

AYWET WM

Görünüm ...........................       Renksiz bulanık sıvı

Kimyevi Yapısı .................      Alkol etoksilat ve yüzey aktiflerin sinerjik karışımı

pH ......................................         7  +/-  1

İyonlaşma ..........................       Noniyonik

Çözünürlük ........................      Suda bulanık çözünür

Depolama süresi .................    1 Yıl

 

Kullanım Yeri

AYWET WM özellikle pamuk ve rejenere elyaflar ve  karışımlarının ön terbiyesinde kullanılır. Mükemmel yıkama özelliği sebebiyle tekstil proseslerinin her safhasında kullanılabilir.


Özellikleri 

 AYWET  WM  fular aplikasyonlarında köpüksüz bir ıslatıcı olup yıkama ve emülsiye etme etkisi oldukça kuvvetlidir.

Asidik ve alkali banyolarda 10 Be'ye kadar hem sıcak hem soğukta ıslatma efekti  mükemmeldir. Sert su ve elektrolitlere karşı stabildir. Hipo klorit ve peroksit beyazlatma banyolarında kullanılan kimyasallara dayanıklıdır.  Enzimatik haşıl sökmede kullanılabilir.

Hem kontinu hem diskontinu sistemlerde kullanılabilir.Çektirme proseslerinde köpük yapabilir.

 

Kullanım Miktarları

AYWET  WM  kullanım miktarını tayinde dokuma kumaşlarda atkı çözgü sıklığı, ıslanabilirlik özelliği, kumaşta safsızlık miktarı ve makineden geçiş hızı ve kumaşın kuru ve yaş olması gibi faktörler rol oynar.

- Kontinu sistemlerde

  Kasar öncesi deminerilizasyon   : 2-3 g/l

  Asidik ortama uygunluğundan dolayı protonik işlemler için kullanılabilir.

- Haşıl sökme                                : 2 - 6 g/l AYWET  WM

- Pişirme                                         : 2 - 6 g/l  AYWET WM

  Alkali ortamda ıslatma gücü sebebi ile hidrofiliteyi artırır.

- Kasar                                            :  2 - 8 g/l

  Kontinu ve diskontinu sistemlerde peroksit kasarında kullanılabilir.


Ambalaj :

120 kg.lık plastik fıçı veya 1 ton'luk konteynırda.


Verilen bilgiler pratikte elde edilmiş olup, garantisizdir. Her işletme tatbikatını kendi şartlarına göre yapmalıdır. Patent sorumluluğu tanınmaz.