AYSOL PAY

AYSOL PAY

Görünüm ..................       Renksiz- uçuk sarı berrak likit

pH (Direk) ................       6.5 +/-0.5

İyonlaşma .................      Anyonik

Kimyevi yapısı ..........    Yüksek molekül kondenzasyon poli akrilat ürünleri sinerjetik   karışımı

Çözünürlük ................     Su ile her oranda karışabilir. Banyolara direk ilave edilebilir.


Kullanım Alanı

AYSOL  PAY  köpüksüz olup her türlü makinada kullanılabilir. Reaktif boya/baskı sonrasında uygulanarak sürtme ve yaş haslıklarını artırır. Yıkama süresini de kısaltır. Baskılı kumaşlarda efektif yıkama yaparak beyaz fonun kirlenmesini önler. Sert su kullanılması halinde ağır metalleri tutarak çökmesini engeller.

Geniş pH aralığında kalsiyum, mağnezyum ve ağır metal iyonları ile kompleks yapar.

Dispergatör özelliği sayesinde yıkama banyolarında kirlerin, ağır metal iyonları dahil olamak üzere sertlik verici iyonları, haşıl ve avivaj ların uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Malı sonraki boya ve ağartma işlemine hazırlar.

Dispersiyon veya emülsiyonların aglomerasyonunu önler.

Sentetik ve pamuk elyaflarının boyanmasında boya banyosunu stabilize eder.


Kullanım:

1. Tekstillerin yıkanması

AYSOL  PAY  her cins yıkama banyosuna sertlik giderici ve yıkama efektini

artırıcı yardımcı kimyasal olarak ilave edilir. Önerilen kullanım oranı 0.5-2.0

g/l dir.

2. Baskılı malların yıkanması

AYSOL  PAY  disperge etme özelliği sayesinde baskı  patları nda kullanılan

kıvamlaştırıcının diğer katkı malzemelerinin ve fikse olmamış boyanın kumaştan

kolaylıkla temizlenmesini sağlar, yıkama ve sürtme haslıklarını artırır.

Önerilen kullanım miktarı : 0.5-2.0 g/l dir.

3. Poliester boyamada

AYSOL  PAY  iyon tutma özelliği nedeni ile kompleks yapıcı olarak dispergatör özelliği nedeni ilede düzgün ve haslığı yüksek mallar üretimi için önerilir. Karışımlarda pamuk ve tüm elyafların kirlenmesini azaltır.

4.Reaktif  boyarmaddeler ile boyamada

Reaktif boyanın banyo içinde dispersiyonunu sağlar,boya çekimine engel olan magnezyum ile rengin parlaklığına engel olan kalsiyum iyonlarını elimine ederek,tekrarlanabilirlik ve canlı renk elde edilmesini sağlar.

Ambalaj

1000 kg'lık IBS veya 120 Kg'lık plastik bidonlarda.


Verilen bilgiler pratikte elde edilmiş olup, garantisizdir. Her işletme tatbikatını kendi şartlarına göre yapmalıdır. Patent sorumluluğu tanınmaz.