AYSTAB SF

AYSTAB SF

Görünüm .....................       Sarımtırak, berrak sıvı

pH (Direk) .......      3,5 +/- 0.5

Çözünürlük ..................      Soğuk su ile kolayca seyreltilir

İyonlaşma ....................      Anyonik

Depolama süresi ............   1 Yıl

 

Kullanım Alanı

AYSTAB SF  pamuk ve pamuk/sentetik karışımlarının alkali ortamda peroksit ile kasarında stabilizatördür. Ani peroksit parçalanmalarını önler. Düzgün ve garantili bir beyazlık sağlar. Su sertliklerini giderir. Silikat kullanımını minumuma düşürür.


Özellikleri

-  Anyonik, nonyonik malzemelerde rahatça kullanılabilir.

-  Hidrojen peroksit kasarında stabilizatördür.

- Optik maddeler ile bağdaşır. Kumaşın daha beyaz çıkmasını sağlar.

 

Kullanılan su ne kadar yumuşak olursa olsun, ihtiva edebileceği mikro düzeydeki safsızlıklar, peroksit kasarında katalist görevi yaparak peroksitin ani parçalanmasına ve işlemin kesilmesine ve beyazlatılan kumaşta mukavemet kayıplarına yoll açabilir. Oksi selüloz oluşabilir. Dolayısıyla peroksit kasarında iyi bir stabilizatör kullanımı şarttır.

Kısa banyolarda gerekli silikat miktarını % 50 azaltarak, silikat çökmelerine mani olur.

 

Kullanımı

Overflow, haspel ve jet makinelerinde pamuk, pamuk/sentetik karışımlarının alkali ortamda peroksit ile kasarında, istendiği gibi veya aşağıdaki şekilde peroksit stabilizatörü olarak kullanılır.

 

AYSTAB SF                               : 0.1 - 1.0 g/l

AYWET WM                                : 0.5 - 1.0 g/l

Kostik                                          : 0.5 - 2.0 g/l

Hidrojen Peroksit % 35'lik       : 2.0 - 10 g/l

Optik                                            :          x g/l

Banyo oranı                               : 8 - 20 : l

 

Kumaş 40 - 45o C'da AYSTAB SF ve AYWET WM  ile 10 dakika ıslatılır. Ayrıca diğer maddeler verilerek 30 dakika da 90 - 95o'ye çıkarılır, istenen beyazlık derecesine göre bu sıcaklıkta 30 dakika ile 1 saat arasında tutulur, sonra sıcak ve soğuk çalkalama yapılır.

Daha iyi bir beyazlık için çalkalamalar sonunda Bioper AP ile kalan peroksit bertaraf edilir.

Pad-batch ve kontinü kasar işlemlerinde ise aşağıdaki reçeteler de kullanımı mümkündür.


Kullanım Miktarları

                                                  Pad-Batch           Pad-Roll       Konvenyör               

AYWET WM g/l                           2-6                       2-6                       2-6                  

AYQUEST PY, g/l                          1                        1                            1                    

AYSTAB SF, g/l                           2-6                      4-6                       5-6                  

Kostik, taş g/l                                8-12                     5-6                       6-8                  

Peroksit % 50 g/l                         25-30                    20-25                20-25                

Sıcaklık                                        20-30                    90-95               95-100              

Zaman (saat)                              14-16                    2-3                15-20 dak.           

 

Ambalaj

120 Kg'lık plastik bidonlarda veya 1000 Kg'lık IBS lerde