AYSTAB SBG

AYSTAB SBG

Görünüm .....................       Sarımtırak, berrak sıvı

pH (Direk) .......       4 +/- 0.5

Çözünürlük ..................      Soğuk su ile kolayca seyreltilir

İyonlaşma ....................      Anyonik

Depolama süresi ............   1 Yıl


Kullanım Alanı

AYSTAB SBG  pamuk ve pamuk/sentetik karışımlarının alkali ortamda peroksit ile kasarında stabilizatördür. Ani peroksit parçalanmalarını önler. Düzgün ve garantili bir beyazlık sağlar. Organik kompleks bağlayıcıdır. Su sertliklerini giderir. Silikat kullanımını minumuma düşürür.


Özellikleri

-  Anyonik, nonyonik malzemelerde rahatça kullanılabilir.

-  Hidrojen peroksit kasarında stabilizatördür.

- Optik maddeler ile bağdaşır. Malın daha beyaz çıkmasını sağlar.

 

Kullanılan su ne kadar yumuşak olursa olsun, ihtiva edebileceği mikro düzeydeki safsızlıklar, peroksit kasarında katalist görevi yaparak peroksitin ani parçalanmasına ve işlemin kesilmesine ve beyazlatılan malın harap olmasına yol açabilir. Oksi selüloz oluşabilir. Dolayısıyla peroksit kasarında iyi bir stabilizatör kullanımı şarttır.

Kısa banyolarda gerekli silikat miktarını % 50 azaltarak, silikat çökmelerine mani olur.

 

 

Kullanımı

Overflow, haspel ve jet makinelerinde pamuk, pamuk/sentetik karışımlarının alkali ortamda peroksit ile kasarında, istendiği gibi veya aşağıdaki şekilde peroksit stabilizatörü olarak kullanılır.

AYSTAB SBG                            : 0.1 - 1.0 g/l

AYWET WM                               : 0.5 - 1.0 g/l

Kostik                                          : 0.5 - 2.0 g/l

Hidrojen Peroksit % 35'lik       : 2.0 - 10 g/l

Optik                                            :          x g/l

Banyo oranı                               : 8 - 20 : l

 

Kumaş 40 - 45o C'da AYSTAB SBG ve AYWET WM  ile 10 dakika ıslatılır. Bilahare diğer maddeler verilerek 30 dakika da 90 - 95o'ye çıkarılır, istenen beyazlık derecesine göre bu hararette 30 dakika ile 1 saat arasında tutulur, sonra sıcak ve soğuk çalkalama yapılır.

 

Daha iyi bir beyazlık için çalkalamalar sonunda Bioper AP ile bakiye peroksit bertaraf edilir.

 

Kullanım Miktarları

                                                                                                                                   Haspel /

                                                  Pad-Batch           Pad-Roll       Konvenyör       Overflow         Jigger               Bobin

AYWET WM g/l                               3                        2-3                       2-3              0.5-1                1                   0.5-1

AYQUEST PY, g/l                          1                        1                            1                0.5-1                1                   0.5-1

AYSTAB SBG, g/l                        4-6                      4-6                       5-6              0.2-1              2-3                   1-2

Kostik, taş g/l                                8-12                     5-6                       6-8                2-3                1-2                   2-4

Peroksit % 50 g/l                         25-30                    20-25                20-25              2-4                3-6                   2-4

Isı                                                  20-30                    90-95               95-100          90-95              90                  90-95

Zaman (saat)                              14-16                    2-3                15-20 dak.         1.5                2-3                  1.5-2


Ambalaj 

120 Kg'lık plastik bidonlarda veya 1000 Kg'lık IBS lerde